Insuman upphört tillhandahållande

Tillverkaren Sanofi meddelar att Insuman Basal, Insuman Basal Solostar samt Insuman Comb 25 Solostar upphör att tillhandahållas.

Läkemedel
Insuman Basal, Insuman Basal Solostar samt Insuman Comb 25 Solostar

Orsak
Restproblematik, fokusering av produktion mot analoga insuliner

Tillgänglighet

Läkemedelsnamn

Förväntad rest, startdatum

Insuman Basal injektionsvätska, suspension 100 IE/ml

2023-06-19

Insuman Basal Solostar, injektionsvätska, suspension i
förfylld injektionspenna 100 IE/ml

2023-09-28

Insuman Comb 25 Solostar, injektionsvätska,
suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml

2023-08-25


Alternativ
Sanofi önskar uppmuntra vårdpersonal och patienter att proaktivt övergå från sina humaninsuliner till alternativa behandlingar.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare,
Enheten för Kvalitet och utveckling

Källa: Information från Sanofi

Hittade du informationen du sökte?