Alfakalcidol/Etalpha restnoterade

Alfakalcidol Orifarm respektive Etalpha kapsel 0,5 mkg är restnoterade. Alfakalcidol Orifarm respektive Etalpha kapsel 0,25 mkg finns i
nuläget att tillgå.

Läkemedel (substans)
Alfakalcidol Orifarm (alfakalcidol) kapsel 0,5 mkg
Etalpha (alfakalcidol) kapsel 0,5 mkg

Orsak
Restnoterad från tillverkare/oväntat stor efterfrågan

Tillgänglighet
Beräknad tillgänglighet

Handelsnamn

Styrka

Restnotering från

Restnotering till

Alfakalcidol Orifarm

0,25 mkg

1 januari

3 maj

Alfakalcidol Orifarm

0,5 mkg

Nu

1 mars

Etalpha

0,25 mkg

Ej restanmäld

Ej restanmäld

Etalpha

0,5 mkg

Nu

1 februari


Alternativ

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?