Hiprex tablett restnoterad

Hiprex tablett och även Methenaminie hippurate EQL Pharma är restnoterade. Hiprex pulver finns att tillgå.

Läkemedel (substans)
Hiprex (metenamin) tablett 1 g
Methenamine hippurate EQL Pharma (metenamin) tablett 1 g

Läkemedel (substans)
Hiprex (metenamin) tablett 1 g
Methenamine hippurate EQL Pharma (metenamin) tablett 1 g

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Handelsnamn

Styrka

Beräknat leveransdatum

Hiprex kaps

1 g

230418

Hiprex pulver

1 g

Tillgänglig

Methenamine hippurate EQL Pharma kaps

1 g

230502


Alternativ
Hiprex pulver. Nytt recept krävs.

Jonas Röman och Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?