Digoxin tablett 0,13 mg restnoterad

Uppdaterad 2023-08-15

Digoxin Evolan tablett 0,13 mg är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i slutet av augusti. Direkt utbytbart alternativ saknas.

Läkemedel (substans)
Digoxin Evolan (digoxin) tablett 0,13 mg

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Digoxin Evolan tablett 0,13 mg förväntas åter vara tillgänglig: i slutet av augusti.

Alternativ
Efter individuell bedömning kan ett alternativ vara att tillfälligt förskriva tablett Digoxin 0,25 mg med dosering 0,5 tablett. Detta förutsätter att patienten klarar att dela tabletten.

Terapigruppen påminner om vikten av att återkommande kontrollera S-Digoxin,
särskilt vid behandling av äldre eller vid njursvikt bör detta göras årligen.

Terapigrupp Hjärta-kärl
Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?