Temesta tablett 1 mg restnoterat

Temesta (lorazepam) är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig i början av november 2022

Läkemedel (substans)
Temesta (lorazepam) tablett 1 mg 100 st

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Temesta tablett 1 mg förväntas åter vara tillgänglig i början av november 2022.
Varan kan finnas kvar i lager på apotek.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas. Förskrivare ska ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten.

Vid receptförnyelse av bensodiazepiner ska alltid indikationen för behandlingen omprövas och en utvärdering göras om nyttan överväger eventuella risker.

Läs "Bensodiazepiner och benzodiazepinliknande läkemedel - råd vid förskrivning" på Region Blekinges intranät.

Vid byte till annan bensodiazepin beakta skillnader i halveringstid, aktiva metaboliter och
farmakologisk profil.

Substans

Ungefärlig ekvipotent
dos p.o.

Halveringstid timmar
cirka
(aktiv metabolit)

Tid till effekt p.o.
minuter cirka

Lorazepam

1 mg

10-20

20-30

Oxazepam

20 mg

6-20

30-60

Diazepam

10 mg

20-100 (36-200)

15-60

Alprazolam*

0,5 mg

12 (12)

20-60

*Användning av alprazolam rekommenderas inte då den är associerad med svårare utsättningssymtom och är mer toxiskt vid överdosering jämfört med andra bensodiazepiner.

Licensalternativ (ingår i läkemedelsförmånen)

Namn: Temesta Expidet 1 mg frystorkad/munsönderfallande tablett 50 st

MAH: Pfizer AG, Schweiz

Varunummer: 780621/840376 (olika varunummer beroende på distributör)

Ca pris: 370 kr/500 kr (priset varierar beroende på distributör)

Ledtid: Finns just nu i lager

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut
Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordf. terapigrupp psykiatri
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?