Kodein tablett 25 mg slutar tillhandahållas

Samtliga fabrikat av tablett Kodein 25 mg slutar tillhandahållas
under våren 2023.

Läkemedel (substans)
Samtliga fabrikat av tablett Kodein 25 mg

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Lager på apotek beräknas räcka till mars 2023

Alternativ
Inga godkända alternativ med enbart kodein som aktiv substans finns att tillgå på svenska marknaden. Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare,
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?