Orudis Retard

Orudis Retard restnoterat

Orudis Retard depotkapslar 200 mg är restnoterat och beräknas åter vara
tillgänglig i mitten av december (30 kapslar) i mitten av december (100 kapslar).

Läkemedel (substans)
Orudis Retard (ketoprofen), depotkapsel 200 mg

Orsak
Okänd orsak. Tillverkaren slutar dock att marknadsföra
Orudis 100 mg vilket får effekter på marknaden.

Tillgänglighet
Orudis Retard förväntas åter vara tillgänglig:
30 kapslar – i mitten av december 2022
100 kapslar – i mitten av december 2022

Alternativ
Kortverkande NSAID såsom naproxen.
Långverkande NSAIDS såsom ibuprofen (Brufen Retard, depottablett 800 mg).

Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?