Orudis retard kapsel 200 mg restnoterad

Orudis Retard kapsel 200 mg är restnoterad. Orudis kapsel 50 mg finns att tillgå.

Läkemedel (substans)
Orudis Retard (ketoprofen) kapsel 200 mg

Orsak
Orsaken är okänd men troligtvis relaterad till att tillverkaren under förra året slutade
att marknadsföra Orudis 100 mg, vilket får effekter på marknaden.

Tillgänglighet
Orudis Retard kapsel 200 mg förväntas åter vara tillgänglig i första halvan av juli.

Alternativ

  • Orudis kapsel 50 mg – ej depotkapsel.
  • Kortverkande NSAID såsom naproxen.
  • Långverkande NSAIDS såsom ibuprofen (Brufen Retard, depottablett 800 mg).

Olivia Frånberg, apotekare
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?