Fenytoin-innehållande läkemedel

Samlad information om tillgänglighet av fenytoin-innehållande läkemedel

Det råder för närvarande en restsituation för det enda läkemedel som finns på den svenska marknaden innehållande fenytoin, Epanutin. Två läkemedel innehållande fenytoin (Lehydan och Fenantoin RPH) har under året avregistrerats.

Tillgänglighet
Inga tillgängliga preparat finns på lager på lokala apotek.
Förväntad tillgänglighet (enligt Läkemedelsverket):
Epanutin 100 mg: början av januari 2023
Avregistrerade under 2022:
Lehydan Länk till annan webbplats.
Fenantoin RPH

Alternativ och särskild information vid indikation epilepsi
Förskrivare uppmanas att om möjligt skifta till annan behandling för berörda patienter. Avseende patienter med epilepsi rekommenderas kontakt med neurolog för diskussion kring dylikt byte.

Observera att läkemedlen inte är utbytbara på apotek utan ny förskrivning krävs.

Epanutin-kapslarna är inte delbara vilket omöjliggör finjustering av doseringen som ju är
särskilt viktigt för fenytoin med dosberoende kinetik.

För patienter där annan substans inte bedöms kunna ersätta fenytoin så kan
följande licenspreparat förskrivas.

Licensläkemedel
Namn: Phenytoin AWD
Läkemedelsform: 100 stycken tabletter (kan delas)
Läkemedelsstyrka: 100 mg fenytoin
Tillståndsinnehavare: Teva GmbH
Ledtid: cirka en vecka
Varunummer: 844331, cirkapris 210 kr

Namn: Phenytoin Sodium Flynn
Läkemedelsform: 84 stycken kapslar
Läkemedelsstyrka: 100 mg fenytoin
Tillståndsinnehavare: Teva GmbH
Ledtid: 5–10 dagar
Varunummer: skapas när licens är godkänd, cirkapris 600 kr

Olivia Frånberg, apotekare, Läkemedelsgruppen,
Enheten för kvalitet och utveckling, Terapigrupp Neurologi

Hittade du informationen du sökte?