Ergenyl Retard och Absenor Depot restnoterat.

Det råder för närvarande en restsituation för läkemedel med den aktiv substansen valproinsyra som främst används på indikationerna epilepsi samt stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom.

Tillgänglighet
Förväntad tillgänglighet (enligt Läkemedelsverket):
Ergenyl Retard 500 mg: i slutet av november
Ergenyl Retard depotgranulat i dospåse 500 mg: i januari
Absenor Depot 300 mg: i mitten av december
Absernor 500mg: i mitten av december

Ingen restnotering rapporterad:
Absenor Depot 500 mg (dock påverkad tillgänglighet)
Ergenyl Retard 300 mg
Ergenyl Retard depotgranulat 100 mg och 250 mg
Ergenyl injektionsvätska

Depakine Retard:
Ergenyl Retard är direkt utbytbart med motsvarande styrka av depottablett Depakine Retard.
Eftersom Depakine Retard är en parallellimport av Ergenyl Retard så vet vi inte hur tillgängligheten
för Depakine kommer att se ut under perioden som Ergenyl beräknas vara restnoterad men
förväntas vara påverkad.

Dosapoteket har meddelat att dospatienter i nuläget inte påverkas av restsituationen.

Alternativ och särskild information vid indikation epilepsi
Eftersom läkemedel med indikation epilepsi inte är direkt utbytbara mot varandra på apotek
behövs kontakt med förskrivare för byte även mellan preparat med samma substans (valproinsyra)
om inte annat står på receptet. Neurologer inom Region Blekinge bedömer att det inte bör vara
risk för genombrottsanfall vid byte från Ergenyl Retard till Absenor Depot och inga extra kontroller behövs i samband med bytet. Ett alternativ kan vara byte till Ergenyl Retard depotgranulat, vilket ordineras i samma dygnsdos men som endos.

 

Olivia Frånberg, apotekare och Marcus Svennerud, neurolog
Terapigrupp Neurologi

Hittade du informationen du sökte?