Arthrotec restnoterad

Arthrotec tablett är restnoterad och ska utgå enligt Läkemedelsverket. Terapigruppen rekommenderar annan NSAID.

Läkemedel (substans)
Arthrotec (diklofenak/misoprostol) 50 mg/0,2 mg tablett med modifierad frisättning

Orsak
Restnoterad från tillverkare. Ska utgå enligt Läkemedelsverkets lista över
restanmälda läkemedel.

Tillgänglighet
Arthrotec (diklofenak/misoprostol) 50 mg/0,2 mg ska utgå enligt Läkemedelsverkets
lista över restanmälda läkemedel.

Alternativ
Terapigruppen rekommenderar: välj med fördel en annan NSAID än diklofenak,
såsom naproxen eller ibuprofen. Vid behov i kombination med en protonpumpshämmare, exempelvis omeprazol.

Terapigrupp Smärta

Hittade du informationen du sökte?