Normorix mite restnoterad

Normorix mite är restnoterad en längre tid. Normorix är tillgänglig och delbar i två lika doser.

Läkemedel (substans)
Normorix mite (amilorid, hydroklortiazid) 2,5/25 mg

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Normorix mite beräknas vara åter i början av april 2023

Alternativ
Normorix är tillgänglig och delbar i två lika stora doser.

Terapigrupp Hjärta-kärl
Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?