Metoprolol 1A Farma Retard 50 mg restnoterat

Uppdaterat 2024-01-03

Metoprolol 1A Farma Retard depottablett 50mg är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig i mitten av januari .

Läkemedel (substans)
Metoprolol 1A Farma Retard (metoprolol) depottablett 50mg

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Metoprolol 1A Farma Retard 50mg förväntas åter vara tillgänglig i mitten av januari.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas eftersom Metoprolol 1A Farma innehåller metoproltartrat medan samtliga övriga depotberedningar av metoprolol innehåller metoprololsuccinat. Det medför att Metoprolol 1A Farma frisätts snabbare och därmed har en högre maximal plasmakoncentration och kortare effektduration än övriga metoprololpreparat. En ytterligare skillnad är att Metoprolol 1A Farma påverkas av samtidigt födointag, vilket resulterar i en ökad total exponering. Antalet godkända indikationer för Metoprolol 1A Farma är färre än för övriga metoprololpreparat.

Observera att det krävs ett nytt recept för att apoteket ska kunna expediera ett annat metoprololpreparat.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?