Behepan

Behepan injektionsvätska tillhandahålls ej

Läkemedel (substans)
Behepan inj vätska 1 mg/ml (hydroxokobalamin)

Orsak
I våras slutade Pfizer att tillhandahålla Behepan tabletter.
Nu har företaget även meddelat att de kommer att sluta tillhandahålla
Behepan injektionsvätska.

Alternativ
Hydroxocobalamin Alternova inj vätska 1 mg/ml

Lena Olsson Leg. Apotekare, Klinisk Farmaceut
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?