Levocar restnoterat

Senast uppdaterad 2023-09-22

Levocar 100mg/25mg och 200mg/50mg är restnoterat.
Beräknat leveransdatum saknas.

Läkemedel (substans)
Levocar (karbidopa/levodopa) depottablett 100mg/25mg och 200mg/25mg.

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Levocar 100mg/25mg och 200mg/50mg är restnoterat. Beräknat leveransdatum saknas.

Alternativ
Annat läkemedel i ATC-grupp N04BA02 (levodopa och dekarboxylashämmare).
Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den
enskilde patienten. Generiskt utbytbart alternativ saknas.

Informationsansvarig
Läkemedelsgruppen, Enheten för Kvalitet och utveckling

Webbpublicist:
Monica Witt, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?