Idacio restnoterat

Uppdaterad 2023-06-21

Idacio är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig i augusti/september.

Läkemedel (substans)
Idacio (adalimumab) injektion 40 mg

Orsak
Brist i produktionsplanering/produktionskapacitet

Tillgänglighet

Läkemedel, förpackning

Beräknad tillgänglighet

Idacio, injektionspenna 2 st

4 augusti

Idacio, injektionspenna 6 st

18 augusti

Idacio, förfylld spruta 2 st

4 augusti

Idacio, förfylld spruta 6 st

28 september


Alternativ
Annan biosimilar innehållande adalimumab, exempelvis Hyrimoz.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?