Varilrix

2023-11-20
Varilrix är restnoterat och beräknas åter i slutet av januari.

Läkemedel (substans)
Varilrix (varicellavirus; vaccin) injektionsvätska

Orsak
Restnoterat från tillverkare

Tillgänglighet
Varilrix förväntas åter vara tillgängligt: i slutet av januari.

Alternativ
Varivax kan ersätta Varilrix, men bör på grund av begränsad tillgång och skillnader i
pris endast rekommenderas till riskgrupper.

Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare
Sofia Hellerfelt, barnhälsovårdsöverläkare

Hittade du informationen du sökte?