Levomepromazine restnoterat

Levomepromazine Orion 25 mg är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig cirka 10 augusti.

Läkemedel (substans)

Levomepromazine Orion (levomepromazin) tablett 25 mg.

Orsak

Kvalitetsproblem

Tillgänglighet

Levomepromazine Orion 25 mg förväntas åter vara tillgänglig: cirka 10 augusti. Vissa kvarvarande lager kan finnas på lokala apotek.

Alternativ

Direkt utbytbart läkemedel saknas

Levomepromazine Orion 100 mg är tillgänglig och tabletten är försedd med brytskåra, men uppgift saknas om tabletten kan delas i två lika doser.

Förskrivare behöver ta ställning till vilket alternativ som är lämpligt för den enskilda patienten.

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?