Kajos restnoterat

Kajos oral lösning är restnoterat och beräknas åter vara tillgängligt i första halvan av mars 2023.

Läkemedel (substans)
Kajos (kaliumcitrat) oral lösning

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Kajos oral lösning förväntas åter vara tillgänglig: i första halvan av mars 2023.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas.

Möjliga alternativ

  • Extemporeförskrivning
    Kaliumcitrat 100 mg/ml, 500 ml APL
    Observera skillnaden i koncentration
    1 ml Kajos innehåller 33 mg K+ i form av kaliumcitrat 92 mg (cirka 0,85 mmol K+)
  • Kaleorid/Kaliumklorid depottablett 750 mg kan eventuellt övervägas

Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten.

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?