Nitrazepam

Restinformation för Nitrazepam

Restinformation

Läkemedel (substans)

Nitrazepam (nitrazepam) tablett 5 mg

Orsak

Nitrazepam har avregistrerats i Sverige.

Tillgänglighet

Kan endast förskrivas som licensläkemedel.
Se mer information om licensförskrivning på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alternativ

Vid receptförnyelse av sömnläkemedel ska alltid indikationen för behandlingen omprövas och en utvärdering göras av huruvida nyttan överväger eventuella risker.
Överväg alltid icke-farmakologiska metoder – se "Sova bra – utan sömnmedicin" hos 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se mer i information i avsnittet "Psykiatri" i "Rekommenderade läkemedel" Länk till annan webbplats. samt "Bakgrundsmaterial reklistan".

Tänk på att planera eventuell utsättning/byte av behandling för att minska risken för utsättningssymtom som till exempel rebound insomni.
Läs "Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel – råd vid förskrivning" på Region belkinges intranät.

Om patienten behöver fortsatt behandling med en bensodiazepin eller ett bensodiazepinliknande läkemedel för sömnstörningen kan nedan tabell vara till hjälp vid bytet.

Alternativ till Nitrazepam

Substans

Ungefärlig ekvipotent dos p.o.

Halveringstid timmar

(aktiv metabolit)

Tid till effekt minuter p.o. (ungefärlig)

Zopiklon

15 mg*

5–6

30

Zolpidem

20 mg*

2

30

Nitrazepam

10 mg

15–38

30–60

Flunitrazepam

1 mg

18–26 (36–200)

20

Oxazepam

20 mg

4–15

30–60

Diazepam

10 mg

20–100 (36–200)

15

* Överskrider rekommenderad maxdos.

Se rekommenderad dosering i FASS för respektive substans.

Tänk på att andra farmakologiska egenskaperna som till exempel ångestdämpning och muskelrelaxering kan skilja sig åt mellan substanserna.
Beroende på halveringstid kan effektdurationen variera och därmed risken för dagsedation/nattliga uppvaknanden.

Licensalternativ nitrazepam

Om patienten behöver fortsatt behandling finns idag information om följande licensalternativ. Samtliga ingår i läkemedelsförmånen eftersom de förskrivs på licens.

 • Nitrazepam tablet 5 mg 28 st (har brytskåra)
  Läkemedelsföretag: ACCORD-UK LTD
  Varunummer: 840508
  I lager på distributionsterminalen (Tamro)
  Pris: ca 480 kr

 • OBS! Restnoterad – leveransdatum saknas.
  Nitrazepam TEVA tablett 5 mg 30 st (har brytskåra)
  Läkemedelsföretag: Teva Nederland BV
  Varunummer: 775728
  I lager på distributionsterminalen (Oriola)
  Pris: ca 230 kr
 • Mogadon tablett 5 mg 50 st (har brytskåra)
  Läkemedelsföretag: MEDA Pharmaceuticals Switzerland Gm
  Varunummer: 780556
  I lager på distributionsterminalen (Oriola)
  Pris: ca 700 kr
 • Nitrazepam DAK tablett 5 mg 100 st (har brytskåra)
  Läkemedelsföretag: TAKEDA PHARMA A/S
  Varunummer: 841321
  I lager på distributionsterminalen (Tamro)
  Pris: ca 670 kr


Anna Lengstedt, klinisk farmaceut
Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri

Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?