Lasix Retard är restnoterad

Uppdaterad 2023-12-11

Lasix Retard depotkapsel är restnoterad. Styrkan 60 mg beräknas åter vara tillgänglig i början av januari, styrkan 30 mg i slutet av februari.

Läkemedel (substans)
Lasix Retard (furosemid) depotkapsel

Orsak
Brist i produktionsplanering/produktionskapacitet

Tillgänglighet
Lasix Retard 30 mg beräknas åter vara tillgänglig i slutetav februari.
Lasix Retard 60 mg beräknas åter vara tillgänglig i början av januari.

Alternativ
Furosemid tablett (ej depotberedning) finns tillgänglig i styrkorna 20mg och 40mg.

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?