Calcium-Sandoz restnoterad

Calcium-Sandoz brustablett är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i början av december.

Läkemedel (substans)
Calcium-Sandoz (kalciumkarbonat, kalciumlaktoglukonat) brustablett 500 mg

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Calcium Sandoz förväntas åter vara tillgänglig: i början av december.
Vissa kvarvarande lager kan finnas på enstaka lokala apotek.

Alternativ
Vid tidigare restsituation under år 2022 hänvisade Läkemedelsverket till:
Alternativt läkemedel inom annan ATC-grupp: A12AX Kalcium, kombinationer med vitamin D och/eller övriga läkemedel.

Om behovet inte kan tillgodoses av läkemedel godkända i Sverige finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet.
Mer information: www.lakemedelsverket.se/licens

Calcium-Sandoz brustablett används också som antidot, för mer information om
hantering av denna restsituation se Antidotregister (giftinformation.se).

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?