Calcium Sandoz

Calcium Sandoz 500 mg och 1000 mg är restnoterat.

Calcium Sandoz 500 mg och 1000 mg är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig i slutet av november 2022 (500 mg) respektive i början av januari 2023 (1000 mg).

Läkemedel (substans)
Calcium Sandoz (kalciumkarbonat, kalciumlaktoglukonat) brustablett

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Calcium Sandoz förväntas åter vara tillgänglig: i slutet av november 2022 (500 mg) respektive i början av januari 2023 (1000 mg)

Alternativ
Läkemedelsverket hänvisar till:
Alternativt läkemedel inom annan ATC-grupp: A12AX Kalcium,
kombinationer med vitamin D och/eller övriga läkemedel.

Om behovet inte kan tillgodoses av läkemedel godkända i Sverige finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet.

Mer information: www.lakemedelsverket.se/licens

Calcium-Sandoz brustablett används också som antidot, för mer information om hantering av denna restsituation se Antidotregister (giftinformation.se).

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?