Melatonin

Information för melatonin

Melatonin AGB tablett

Melatonin AGB som tidigare tillhandahölls som lagerberedning är inte längre tillgänglig på marknaden. Melatonin AGB har registrerats som ett läkemedel och finns tillgänglig.

Denna produkt subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar
6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Melatonin AGB är en tablett och finns i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg.
Tabletten går att krossa.

Indikationer för den registrerade produkten är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Mellozzan tablett

Mellozzan (melatonin) har registrerats som läkemedel och finns tillgänglig på marknaden.
Denna produkt subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till
och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Mellozzan är en tablett och finns i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg.
Tabletten går att krossa.

Indikationer för Mellozzan är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Melatonin Unimedic oral lösning 1 mg/ml

Melatonin Unimedic har registrerat sin produkt som läkemedel vilket innebär att lagerberedningen inte tillhandahålls. Patienten behöver ett nytt recept på en registrerad produkt om behandlingen ska fortsätta

Den registrerade produkten subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Indikationer för den registrerade produkten är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Melatonin APL oral lösning 1 mg/ml

Melatonin APL har utgått den 13 september 2021.

Melatonin Orifarm oral lösning 1 mg/ml

Denna produkt subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Indikationer för Melatonin Orifarm är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder
    har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Rekommendation

Eftersom lagerberedningarna tas bort från marknaden behöver ett nytt recept utfärdas till de patienter som tidigare har fått det förskrivet och som ska fortsätta behandlingen med melatonin. För mer information om tillgängliga produkter se tabellerna nedan.


Barn

0-5 år

I dagsläget saknas indikation för denna åldersgrupp och inget melatoninpreparat ingår i förmånen. För att få möjlighet att förskriva melatonin med förmån så kan förskrivaren ansöka om ”Enskild subvention” (undantagshantering). Enskild subvention innebär att Region Blekinge i speciella fall medverkar till kostnadstäckning för ett läkemedel utan förmån. Ansökan med motivering skickas till Läkemedelskommittén och när den beviljats kan ett recept förskrivas. För att apoteken ska veta att kostnaden ska debiteras regionen behöver texten ”Undantagshantering utan kostnad för patienten” anges i doseringsfältet.

För mer information om subvention av läkemedel som ej är förmånsberättigade samt ansökningsblanketten se här Länk till annan webbplats..

6-17 år

Förskriv ett recept på en registrerad produkt med förmån.

Vuxna

Förskriv ett recept på en registrerad produkt. Vid förskrivning av en produkt med begränsad förmån så boka i rutan ”nej” under ”villkor uppfyllda” till vänster om rutan där doseringstexten anges.
Läs mer här: Melatonin saknar förmån för vuxna - Region Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Produkter

Barn – se indikation i FASS/produktresumé

Barn

Preparat

Berednings-form

Styrka

Tillgänglighet

Förmån

Melatonin AGB

tablett

1 mg; 2 mg;
3 mg; 4 mg; 5 mg

tillgänglig

Begränsad förmån

Mellozzan

tablett

1 mg; 2 mg;
3 mg; 4 mg; 5 mg

tillgänglig

Begränsad förmån

Melatonin

Unimedic

oral lösning

1 mg/ml

tillgänglig

Begränsad förmån

Melatonin Orifarm

oral lösning

1 mg/ml

tillgänglig

Begränsad förmån


Vuxna – se indikation i FASS/produktresumé

Vuxna

Preparat

Berednings-form

Styrka

Tillgänglighet

Förmån

Melatonin AGB

tablett

1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg;
5 mg

tillgänglig

Nej

Mellozzan

tablett

1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg;
5 mg

tillgänglig

Nej

Melatan

tablett

3 mg; 5 mg

tillgänglig

(3 mg 10 st receptfri)

Nej

Melatonin Unimedic

oral lösning

1 mg/ml

tillgänglig

Nej

Melatonin Orifarm

oral lösning

1 mg/ml

tillgänglig

Nej

Melatonin Orifarm

tablett

2 mg

tillgänglig

Nej

Melatonin Orifarm

tablett

3 mg

tillgänglig

Nej

Circadin

depot-tablett

2 mg

tillgänglig

Nej

Mecastrin

depot-tablett

2 mg

tillgänglig

Nej

Subvention av läkemedel

Läkemedel utan subvention kan inte förskrivas med förmån. Priset på läkemedel helt utan subvention kan variera mellan olika apotekskedjor eftersom de har rätt till fri prissättning. Vid förskrivning kan det därför vara bra att informera patienten om att de kommer att få bekosta läkemedlet själva och att priset på läkemedlet kan variera mellan olika apotekskedjor.

När det gäller läkemedel med begränsad subvention så är det den förskrivande läkarens ansvar att följa subventionsbegränsningarna. Apoteken har också ett ansvar att kontrollera så att subventionsbegränsningen följs och ska kontakta förskrivaren om subventionsbeslutet inte följts i samband med att receptet ska expedieras.

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) subventionerar melatonin till barn och ungdomar med ADHD.


Anna Lengstedt, klinisk farmaceut
Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?