Zoely restnoterat

Zoely är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig i början av mars. Direkt utbytbart alternativ saknas.

Läkemedel (substans)
Zoely (estradiol/nomegestrol) tablett 2,5/1,5 mg

Orsak
Brist i produktionsplanering/produktionskapacitet

Tillgänglighet
Zoely förväntas åter vara tillgänglig: i början av mars

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten.

Terapigrupp Gynekologi
Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?