Betnovat med chinoform

Betnovat med chinoform upphör att tillhandahållas

Läkemedel

Betnovat med chinoform (betametason, kliokinol)

Användningsområde

Betnovat med chinoform har indikation dermatoser där sekundär bakterie‐ eller svampinfektion föreligger. Preparatet finns med i Rekommenderade läkemedel 2021
för behandling av infekterade eksem.

Orsak

Avregistrering på grund av produktionsproblem.

Förväntad tillgänglighet

Lagret beräknas att ta slut under hösten 2021.

Alternativ

Betametason - neomycin i Essex kräm APL är ett alternativ till Betnovat med chinoform. Detta ges i kombination med Kaliumpermanganatbaddning 0,1 % eller bad (blandas från 3 %). För behandlingsinstruktion se Reklistans Bakgrundsmaterial. Det finns en lång klinisk tradition av att använda Betnovat med chinoform. Observera dock att det vetenskapliga underlaget är svagt. I en uppdaterad Cochrane review (se nedan) konstateras att det finns otillräcklig evidens för att rekommendera antibiotikabehandling vid eksem även om kombinationsbehandling nog i vissa fall kan vara av värde.
Vid icke infekterat eksem ska en ren glukokortikosteroid användas vid lokalbehandling.

Mihaela Astefanoaie, överläkare, Hudkliniken, Terapigrupp Hud
Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, Sårcentrum, Terapigrupp Aktiv sårläkning
Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling, Terapigrupp Hud och
Aktiv sårläkning

Informationskälla

Informationsbrev från GSK om Betnovat med chinoform
Mc George, Karanovic, Harrison, Rani, Birnie, Bath-Hextall, Ravenscroft, Williams C. Interventions to reduce Staphylococcus aureus in the management of eczema. Cochrane Database Syst Rev. 2019 (10) se dokument (PDF Pdf, 469.1 kB, öppnas i nytt fönster.).

Hittade du informationen du sökte?