Glimepirid restnoterat

Uppdaterad 2023-08-25

Glimepirid av samtliga fabrikat samtliga styrkor är restnoterat.
Repaglinid kan vara ett alternativ.

Läkemedel (substans)
Glimepirid tablett 1, 2, 3 respektive 4 mg.

Orsak
Substansbrist

Tillgänglighet
Glimepirid förväntas vara restnoterad under lång tid (månader/år).

Alternativ
Reklistan rekommenderar repaglinid altarnativt glimepirid som insulinfrisättande läkemedel.
(Samtliga styrkor av Glimepirid Stada är delbara i två lika doser.)

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare,
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?