Steglatro upphört tillhandahållande

Steglatro upphör att tillhandahållas. Befintliga lager på apotek
beräknas vara slut i juni 2023.

Läkemedel (substans)
Steglatro (ertugliflozin) tablett 15 mg
Den lägre styrkan Steglatro (ertugliflozin) tablett 5 mg har redan upphört att tillhandahållas.

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Lager på apotek beräknas räcka till slutet av juni 2023.

Alternativ
Steglatro är en SGLT2-hämmare. Rekommenderade SGLT2-hämmare enligt Reklistan är
Forxiga och Jardiance.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?